Hem

Rikskonferens i Stockholm, 2-3 april 2019

"Frivilliginsatser förändrar och förenar!"

Välkommen! Medverkar gör bl a Johan von Essen, Vanja Persson,

Signe Isaksson, Erik Slottner, Lena Nyberg och Charly Wassberg-Barbos.

Läs mer i inbjudan 

Program

Anmäl dig här!

 

Ett samarbete med Frivilligsamordnarnas Förbund, Riksförbundets Sveriges Frivilligcentraler och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

------------------------------------------

 

Nationell konferens och höstmöte i Åmål 2-3 oktober 2018,

"Samverkan, ledarskap, hållbarhet och utveckling"

 

Medverkande: Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning:

”Civilsamhället visar vägen- om hållbarhet, sociala rörelser och kommuner”.

 

Arvid Askö, ordförande för Norges frivilligcentraler:

Den norska modellen av frivilligcentraler och frivilligt socialt arbete.

 

Mimmi Edin, inspiratör,

”Konsten att hitta och behålla frivilliga” –

goda tips om ledarskap och utveckling.

 

Utöver ovanstående huvudtalare,

medverkade också Fredrik Bengtsson

som konferencier, Signe Isaksson som

förbundets utbildningsansvarige,

de båda förbundens styrelsemedlemmar,

samt flera frivilligsamordnare från olika

orter som bidrog med lokala exempel på hur de jobbar med rekrytering av nya grupper, utbildning av volontärer och nya verksamhetsgrenar.

 

Konferensen genomfördes med stöd av pengar från Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Vi riktar ett stort och varmt TACK till fonden som möjliggjorde dessa dagar för deltagarna.

 

Ett stort TACK går också till volontärer och samordnare på Samverket i Åmål för ett fantastiskt arrangemang, god mat och trevlig samvaro under dagarna i Åmål.

 

------------------------------------------

Årsmöte 2018

Riksförbundets årsmöte hölls i Uppsala den 19 mars.

Satu Bernell inledde årsmötesdagen med att prata om "Livsglädje" och inspirerade årsmötesbesökarna till att med 8 "nycklar" för ökad glädje, påverka hjärnan att tänka positiva tankar. Under årsmötet valdes nedanstående styrelse för

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen, från vänster längst fram Ulla Pernéus, sekreterare,

Torbjörn Brandhill, vice ordförande, Monika Hallgren, ordförande och

Erling Zetterman, kassör. Längst bak Annica Edström Rosell, webbansvarig

och Signe Isaksson, ubildningsansvarig.

 

 

------------------------------------------

 

NATIONELL DEFINITION AV FRIVILLIGCENTRAL

 

• En kontaktpunkt mellan människor som önskar

   göra frivilliga insatser för enskilda eller organi-

   sationer och de som har behov av att få del av

   frivilliga insatser

 

• Ett informationskontor för frivilliga insatser

 

• Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser

   i närområdet och betydelsen av dessa

 

• Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena

  så att organisationer grupper och enskilda kan

  göra insatser i närområdet

 

• Frivilligcentralen ska vara ett komplement

   till den offentliga och privata sektorn

 

Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler; Signe Isaksson 2009

 

------------------------------------------

 

Ur stadgarna:

§ 2 Definition av Frivilligcentral

En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar

möten mellan människor.

 

Frivilligcentralen välkomnar alla människor, med olika

åldrar och bakgrund. Frivilligcentralen utgår ifrån lokala behov

och underlättar för organisationer, grupper och enskilda att göra

frivilliga insatser i sin närmiljö.

 

Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation.

Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera

till frivilligt engagemang.

 

Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället,

demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande

folkhälsoarbete, samt möjliggör nätverksbyggande.

 

Frivilligcentralen bidrar positivt till samhällsekonomin och

människors välbefinnande.

 

Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell eller offentlig sektor.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sveriges Frivilligcentraler har ett nära samarbete med

Frivilligsamordnarnas Förbund, mer info om dem,

hittar du på www.frivilligsamordnarna.se

 

Historik

Den första frivilligcentralen startade i USA 1919.

Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

 

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor

frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer

som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

 

I Sverige har ett nätverk, sen 1990-talet, varit en sammanhållande l

änk för landets Frivilligcentraler. Vid en beslutskonferens för Frivillig-

centralerna i Sverige, 28 mars 2011, utsågs en arbetsgrupp för att

arbeta med bildandet av en nationell organisering.

 

Arbetsgruppen har i samband med bildandet lämnat över till den nya styrelsen.

 

Från verksamhetsår 2014:

I samband med Rikskonferensen 2014 i Jönköping hade

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler sitt första årsmöte.

Arbetet med att få ett fungerande riksförbund drar vidare.


Det utsågs en liten styrelse som ledde och samordnade

arbetet under 2014. Några personer hade redan erbjudit

sig att hjälpa till med olika uppdrag, men fler behövdes!


Styrelsen arbetade som Frivilligcentralerna gör lokalt –

att ha ”rätt person på rätt plats”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gång

2-3 april 2019 Rikskonferens och årsmöte i Stockholm. Läs  mer i inbjudan och program! Anmäl dig här!
Copyright © All Rights Reserved