Internationella frivilligdagen

Den Internationella Frivilligdagen

(Tips på aktiviteter finns längre ner)


Den 5 december är proklamerad av FN som

den Internationella Frivilligdagen.


Dagen instiftades den 17 december 1985 av

FN:s Generalförsamling och har sedan dess

firats den 5 december varje år utöver hela vår

värld. Mer information finns på www.unv.org

eller sök på World Volunteer Web.


Detta genomförs lokalt på 2019 års Frivilligdag

- I Örebro hålls den årliga julfesten för volontärer med jullunch och underhållning. Arrangemanget sker i samverkan med Väntjänst-föreningen Hjärta till Hjärta och Anhörigcentrum.

Arrangemanget sponsras av Elite Stora Hotellet i Örebro.


-----------------------------------------


Detta genomförs lokalt på 2018 års Frivilligdag

- I Bengtsfors uppmärksammas dagen med en utställning om volontärverksamheten på Biblioteket. På Frivilligcentralen Förgätmigej bjuds alla som är engagerade i frivilligarbete i Bengtsfors kommun på kaffe med dopp, övriga besökare får köpa fika. Öppet mellan kl. 10 – 13, 15 -18. Dagen samarrangeras med Röda Korset, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Frivilliga resursgruppen, ABF och Sensus.


- I Örebro hålls den årliga julfesten för volontärer med jullunch och underhållning av Lage Holmström och Eivor Johansen. Arrangemanget sker i samverkan med Röda Korset, Väntjänst-föreningen Hjärta till Hjärta och Anhörigcentrum. Arrangemanget sponsras av Elite Stora Hotellet i Örebro.


- I Norrköping går frivilligcentralen tillsammans med andra frivilligorganisationer i stan, ut och informerar om respektive verksamhet och sedan avslutas dagen gemensamt på Frivillig-centralen. De som går runt kommer att bjuda på glögg och pepparkakor och när alla är tillbaka på Frivilligcentralen serveras god soppa från Etcetera.
-----------------------------------------


2017 års internationella tema är:

Frivilliga agerar FÖRST, här, överallt

Detta märktes tydligt under förra året då många människor på flykt från jordens alla hörn, sökte skydd i Sverige. Då var frivillig-organisationer snabbt på plats för att förmedla en matbit, varm dryck, en filt och inte minst medmänsklig värme. När det sedan kommer till fortsatt inkludering i det svenska samhället, gör frivilliga en ovärderlig insats genom språkcaféer, mötesplatser, föreningsliv och mycket mer.


I riksförbundet Sveriges frivilligcentraler,
har vi temat -

En applåd för en frivillig hand!

Vi tar tacksamt emot tips om hur ni tänker fira dagen!


-----------------------------------------


Detta genomförs på internationella frivilligdagen
den 5 dec 2017

- I Örebro hålls den årliga julfesten för volontärer med jullunch och underhållning. Arrangemanget sker i samverkan med Röda Korset, Väntjänstföreningen Hjärta till Hjärta och Anhörigcentrum. Arrangemanget sponsras av Elite Stora Hotellet i Örebro.


- I Åmål finns frivilligcentralen Samverket med i årets kommunala julkalender under lucka nr 5. Människor bjuds in till ett arrangemang med mannekänguppvisning i samverkan med Röda Korset. Samverket bjuder på soppa och "Wermlands operan" uppträder med en julmusical. Gratis entré. Allt sker i samverkan med Svenska kyrkan, Röda Korset, Vuxenskolan och ABF. Reklam för evenemanget sker i radio 45 och i lokaltidningen. Arrangemanget

är öppet för allmänheten + alla frivilliga, samt näringslivet.


- I Lund genomförs ett gemensamt firande med flera organisationer på Stadshallen. Det blir en föreläsning och fika.


- I Karlstad bjuds alla seniorerkörer in som finns i Karlstad, ca 100 personer till en konsert "Hundra röster" i Domkyrkan. Det brukar komma mellan 500-600 åhörare. Ett härligt arrangemang!


- I Norrköpings kommun inbjuds idéella föreningar/församlingar till

en kväll där de får komma och presentera en ny idé som kan berika övriga. På detta sätt uppmärksammas och uppmuntras frivilligas initiativ. Mer info läs här


- I Enköping erbjuds en bussutflykt - en rundtur till alla omvårdnadsboenden i kommunen.


- I Karlskoga kommer frivilliga från Kontaktservice att träffas på Möckelnföreningarnas hus i centrum. Det bjuds på kaffe och tårta och informeras om verksamheten.


- I Skara håller Seniorcaféet öppet för frivilliga och besökare mellan kl 13-17. Det bjuds på tårta och kaffe och filmvisning "Tjuvjägaren" kl 14.30


- I Umeå är alla volontärer välkommen att fira tillsammans.

Frivilligcentralen bjuder på förtäring på Rex och det blir en

föreläsning med Kattis Ahlström på Väven. Programmet startar kl.16.00 på Rex. Därefter förflyttning till Väven för firande av internationella frivilligdagen. Frivilligcentralen har ett informationsbord och presenterar sin verksamhet. Mer info läs här


-----------------------------------------


Detta genomfördes den 5 dec 2016

- I Örebro hölls den årliga julfesten för volontärer med jullunch, underhållning och utnämnande av årets volontär.


- I Norrköping samlades frivilliga i år för att fira den Internationella Frivilligdagen i  IOGT-NTO:s nyförvärvade fastighet, som är tänkt att vara ett föreningshus för olika föreningar. Ett stort hus där en del föreningar redan är inflyttade. Kommunen hyllade de frivilliga! Det blev en rundvandring i huset och en samling för att lyfta även det Internationella perspektivet av Frivilligdagen.


- I Enköping var det en festlig avslutning på den volontärutbildning som genomförts under hösten.


- I Åmål hade man hyrt en biograf och bjuder alla sina volontärer på filmen "En man som heter Ove"


- I Boxholm gjorde Frivilligcentralen ett fackeltåg redan på söndagen, för att synliggöra och uppmuntra de frivilliga. Fackeltåget går genom Boxholm och avslutas vid församlingshemmet där firandet fortsätter.Tips på aktiviteter:

- Att anordna seminarier som ger inspiration och kunskap. Ofta möts både frivilligorganisationer, kommunens politiker och personal tillsammans för att lyssna, dela tankar och äta tillsammans.


- Att kommunen bjuder frivilliga på mat/fest/evenemang har under senare år blivit allt vanligare – detta för att visa sin uppskattning för den fantastiska insats de frivilliga gör.


- Att samverka med näringslivet i deras evenemang och finnas på köpcentra, på t ex skyltsöndagen, där affärsmännen bjuder på t ex glögg/pepparkakor och frivilliga serverar och berättar samtidigt om sina frivilliguppdrag och sin organisation är spännande för alla parter – ofta görs detta i samband med utställningar om föreningarna.


- Att samlas stadens körer och göra en (kör-)stafett eller konsert tillsammans, har för många varit en mycket stimulerande aktivitet.


- Att samarbeta med enskilda näringsidkare kan också vara fram-gångsrikt. En intressant grej är att ortens konditorier tagit fram en speciell ”frivilligbakelse” och en del av försäljningspriset går till den lokala frivilligcentralen.


- På många håll går frivilliga i fackeltåg för att synliggöra Frivillig-dagen och ortens fantastiska frivilligengagemang. Ofta går tåget till en gemensam aktivitet t ex i Umeå till en kyrka för en uppmuntrans-ceremoni med sång och tal. Ibland går tåget till en Frivilligcentral för att avsluta med förtäring och gemenskap.


Tips på tema för fackeltåg: ”Frivilliga lyser upp tillvaron”.


- Ett av de vanligaste sätten att uppmärksamma frivilligdagen är att ha Öppet Hus i sina lokaler och bjuda besökare på fika.


- Att låta frivilliga berätta om varför de gör frivilliga insatser och om sina upplevelser i samband med uppdragen är ett vinnande koncept.


- Likaså att låta mottagare berätta om hur de känner för att ta emot frivilliga insatser och hur detta ökat dras livskvalitet, kan ge lyssnaren en positiv vändpunkt för livet och upptäcka att

ALLA BEHÖVS!


-----------------------------------------


Målsättningen med att uppmärksamma den Internationella Frivilligdagen är att lyfta fram värdet av det engagemang som görs genom frivilliga insatser och visa på vad frivilliga tillsammans kan åstadkomma för att öka livskvalitet i vårt samhälle.


Anledningen till att FN satsar på program för just frivilliga/volontärer är att man värnar om fred och ser frivilligarbete som en framgångsrik väg att nå detta.


Frivilligdagen är också ett tillfälle för frivilliga och frivilligorganisationer att utvecklas på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå.


FN:s intension har genom åren varit att genom Frivilligdagen skapa möjligheter för frivilliga på gräsrotsnivå att arbeta tillsammans med de olika samhällssektorerna (offentlig, privat och frivilligsektor).


Här i Sverige började vi fira den Internationella Frivilligdagen först flera år efter instiftandet i FN.

 

I vårt land har vi verkligen något att ”visa upp”.


Mer än varannan svensk engagerar sig i frivilligt arbete och detta sker på ett mångfasetterat sätt. Tillsammans med England och Holland är vi de mest frivilligengagerade i Europa.


Örebro anordnade den 5 december 1994 en seminariedag med anledning av den Inter-nationella Frivilligdagen. Förutom informativa och intressanta föredrag fanns ett stort antal föreningar på plats och presenterade sina föreningar genom utställning och samtal.


Norrköping var också snabba med att börja fira den Internationella Frivilligdagen och har sedan 1995 årligen aktualiserat dagen på initiativ av Frivilligcentralen, i samverkan med övriga frivilligorganisationer, kommun och näringsliv. 


Göteborgsområdet, med Göteborgs FöreningsCenter och en mängd Frivilligcentraler har under flera år firat den Internationella Frivilligdagen. De har lyft aktuella ämnen och talare vid sina arrangemang.


Gunnel Eriksson, Frivilligsamordnare, berättar om hur det hela började i Umeå:

”I Umeå har Internationella Frivilligdagen firats sedan 2001. Frivilligcentralen är de som tagit initiativ till att uppmärksamma Internationella Frivilligdagen i Umeå.


Hösten 2001 var Frivilligcentralerna inbjudna till en nationell konferens för frivilligcentraler i Norr-köping. Där fick vi kunskap om att den 5:e december är proklamerad av FN som Internationell Frivilligdag.


Vi fick också ta del av hur Norrköping firade.

Vi blev inspirerade att göra något av detta på hemmaplan. Vårt mål var att det skulle bli något som många organisationer och Umeå kommun tillsammans anordnade och att det skulle bli en tradition. Så har också skett.” 


I budskapet, som på många platser årligen återkommet under Frivilligdagen, har viktiga grundbultar för frivilligengagemang funnits med:

T ex ”Insikten om att Frivilligt Socialt Arbete är att göra en insats för eller tillsammans med någon som inte är anhörig, granne eller vän”.


”Att göra något meningsfullt av den tid man själv förfogar över, är ett suveränt sätt att må bra”.


”Frivilligarbete är oftast förenat med rörelse – som ger fysisk aktivitet och miljöombyte - nya platser, få nya vänner – det mår vi alla bra av”.


Dimensionen att dessutom ”känna sig behövd” kan ge ytterligare tillfredsställelse, likaså förståelsen av att ”Delad glädje är dubbel glädje”.


Frivilligdagen har öppnat en väg till ökad förståelse för frivilligengagemang under de år som dagen firats i vårt land. Förhoppningsvis har atmosfären spritt sig, människor har blivit pigga och glada och allt fler tycker att livet är meningsfullt, sen de genom frivilligarbete fått något positivt att göra.


Ordspråket ”Delad glädje är dubbel glädje” är nyckelord/ledord för Frivilligcentraler.


Det är särskilt passande att använda 5 december eftersom den Internationella Frivilligdagen ligger så strategiskt i upptakten till Advents- och Juletid.


För många känns det både roligt och viktigt att göra något för en medmänniska och kanske speciellt under den perioden.


Många personer har vittnat om att de fått en tankeställare och börjat tänka efter om någon i deras närhet skulle behöva en extra uppmuntran.


Alla behöver få en uppmuntran och höra att man är värdefull, inte minst om man är nyinflyttad, särskilt från andra länder/kulturer och inte förstår språket så bra, eller om man står utanför arbets-marknaden, är sjuk eller känner sig ensam. 


Den Internationella Frivilligdagen, 5 december, är ett utmärkt tillfälle för föreningar och kyrkor att få veta mer om varandra och den verksamhet som olika frivilligorganisationer bedriver. Många inspirerande samtal har väckts och nya kontakter knutits, vilka ofta lett till berikande kontakter.


Frivilligcentralen har lokalt varit det naturliga navet i denna samverkan, för att tillsammans med kommunen synliggöra och uppmuntra frivilliga – en världsvid företeelse under den Internationella Frivilligdagen.Tips på aktiviteter som gjorts under den Internationella Frivilligdagen genom åren – ...kanske något kan ge Dig inspiration…


• Att anordna seminarier som ger inspiration och kunskap. Ofta möts både frivilligorganisationer, kommunens politiker och personal tillsammans för att lyssna,

dela tankar och äta tillsammans.


• Att kommunen bjuder frivilliga på mat/fest/evenemang har under senare år blivit

allt vanligare – detta för att visa sin uppskattning för den fantastiska insats de frivilliga gör.


• Att samverka med näringslivet i deras evenemang och finnas på köpcentra, på t ex skyltsöndagen, där affärsmännen bjuder på t ex glögg/pepparkakor och frivilliga serverar och berättar samtidigt om sina frivilliguppdrag och sin organisation är spännande för alla parter – ofta görs detta i samband med utställningar om föreningarna.


• Att samlas stadens körer och göra en (kör-)stafett eller konsert tillsammans, har för många varit en mycket stimulerande aktivitet.


• Att samarbeta med enskilda näringsidkare kan också vara framgångsrikt. En intressant grej är att ortens konditorier tagit fram en speciell ”frivilligbakelse” och en del av försäljningspriset går till den lokala frivilligcentralen.


• På många håll går frivilliga i fackeltåg för att synliggöra Frivilligdagen och ortens fantastiska frivilligengagemang. Ofta går tåget till en gemensam aktivitet t ex i Umeå till en kyrka för en uppmuntransceremoni med sång och tal.

Ibland går tåget till en Frivilligcentral för att avsluta med förtäring och gemenskap. Ett tema för Norrköpings fackeltåg har varit: ”Frivilliga lyser upp tillvaron”.


• Ett av de vanligaste sätten att uppmärksamma frivilligdagen är att ha Öppet Hus i sina lokaler och bjuda besökare på fika.


• Att låta frivilliga berätta om varför de gör frivilliga insatser och om sina upplevelser i samband med uppdragen är ett vinnande koncept.


Likaså att låta mottagare berätta om hur de känner för att ta emot frivilliga insatser och hur detta ökat dras livskvalitet, kan ge lyssnaren en positiv vändpunkt för livet och upptäcka att

ALLA BEHÖVS!


Lycka till och fira en uppmuntrande och inspirerande Frivilligdag!


Tillsammans kan vi hjälpas åt med att ta fram aktiviteter som passar på Din ort.


Låt sedan era goda exempel spridas utöver landet.

Presentera dem gärna här på: www.sveriges-frivilligcentraler.se 


TACK!


Signe Isaksson