Sveriges

Frivilligcentraler

Vad Vi Representerar

Frivilligcentraler är mångfacetterade mötesplatser som bygger på volontärarbete och tar hänsyn till lokala behov.

 

Medarbetare tillsammans med volontärer, team, föreningar, näringsliv och kommunen arbetar tillsammans för att skapa gemenskap som är både aktiv och inkluderande.

Tillsammans formar vi ett samhälle som främjar välmående och integration.

Uppkommande Händelser & Mera

Hitta mer information om våra aktiviteter genom att besöka vår Facebook-sida. Där hittar du information om evenemang, program och våra samarbeten.

Anslut dig till vår online-community för att hålla dig uppdaterad och dela passionen för vårt arbete!

Vanliga Frågor

En frivilligcentral är en organisation eller ett centrum som främjar frivilligarbete och samhällsengagemang. Den samordnar och stöder frivilliga aktiviteter i lokalsamhället.

 Frivilligcentraler i Sverige fungerar som nav för volontärarbete i sina områden. De kopplar samman frivilliga med organisationer och projekt som behöver stöd och främjar frivilligverksamhet i samhället.

Absolut! Frivilligcentraler välkomnar frivilliga i alla åldrar och med olika färdigheter. Du kan registrera dig som volontär och delta i olika projekt och aktiviteter.

 Frivilligcentraler gör det enkelt att hitta volontärsmöjligheter och gör det även lätt att engagera sig i ditt samhälle. De kan erbjuda stöd och resurser för både volontärer och organisationer.

Kontakta oss via fliken kontakta. Vi kan hänvisa till närmaste Frivilligcentraler eller på annat sätt hjälpa dig om du vill ställa upp som volontär.