Om Oss

Frivilligcentral

Rätt Person På Rätt Plats

Frivilligcentralens mål att att engagera människor och erbjuda meningsfull sysselsättning genom att arbeta för att få rätt person på rätt plats

Alla Har Något Att Ge

Frivilligcentralen vänder sig till alla människor oavsett ålder, kön, nationalitet och religion utifrån människosynen att alla har något att ge

Kriterier För En Frivilligcentral

Kontaktpunkt

En kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliginsatser för enskilda eller organisationer och de som har behov av att få ta del av frivilliga insatser

Informationskontor

Ett informationskontor som informerar om och stimulerar till frivilligengagemang inom ett geografiskt område

Synliggöra

Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser i närområdet och betydelsen av frivillig insatser

Underlätta Förhållandena

Frivilligcentralen ska underlägga förhållandena så att organisationer, grupper och enskilda kan göra insatser i närområdet.

Komplement

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till den offentliga och privata sektorn.

Vad gör en frivilligsamordnare?

Frivilligsamordnare har vissa arbetsuppgifter och ansvar för att förbättra och driva Frivilligcentralen

Uppgifter

Samordnare är ansvariga för att rekrytera, utbilda och hantera volontärer för att matcha deras färdigheter med projekt och samhällets behov.

Stöd Till Volontärer

Frivilligsamordnaren utbildar och förbereder volontärerna genom att informera om organisationens mål, arbetsuppgifter, policyer och specifik träning för deras uppgifter.

Placering av volontärer

Efter att ha matchat volontärer med lämpliga uppgifter, ansvarar frivilligsamordnaren för att placera dem i sina roller och se till att de är korrekt inleda i uppgiften.

Volontärvård

Frivilligsamordnare är också ansvariga för att erkänna och uppskatta volontärernas arbete genom att organisera evenemang eller ceremonier, utdela utmärkelser och tacka dem på olika sätt.

Sveriges Frivilligcentraler Verksamhetsplan

VISION

 • Att det i alla kommuner i Sverige finns minst en etablerad Frivilligcentral eller frivilligcentrals liknande verksamhet

SYFTE

 • Att stimulera lokala frivilligcentraler/frivilligverksamheter att arbeta professionellt och flexibelt efter behov, så att verksamheten ger glädje och inspiration samt bidrar till bättre livskvalitet, hälsa och därmed främjar samhällsekonomin

 

 • Att öka medvetenheten om och visa på betydelsen av frivilliga insatser i vårt samhälle som en del av folkhälsoarbetet

 

 • Att ha en bra samverkan med Frivilligcentralernas Förbund i Norge, Danmark.

MÅL

 • Att skapa en långsiktigt fungerande riksorganisation som stöder, utvecklar och utbildar aktiva inom frivilligcentralerna/ frivilligverksamheterna

 

 • Att vara ett språkrör i samhället och ett samtalsforum för lokala frivilligcentraler/frivilligverksamheter

 

 • Att vara en förenande länk mellan frivillig-, offentlig- och privat sektor där olika roller tydliggörs
 • Att medverka i stöd, utveckling och fortbildning av frivilligcentralernas/frivilligverksamheternas personal

VERKSAMHETSPLAN 2023–24

 • Att förbereda digitalt årsmöte och eventuell konferens 2024

 

 • Att söka pengar för konferensen 2024

 

 • Att söka pengar för det fortsatta uppbyggnadsarbetet (Hitta finansiering)

 

 • Att kontakta befintliga frivilligcentraler och frivilligcentralsliknande verksamheter och erbjuda dem medlemskap

 

 • Att etablera kontakter för att förbundet ska få en långsiktigt hållbar finansiering för att säkerställa en kvalitativ verksamhet, som även stärker de lokala Frivilligcentralerna/frivilligverksamheterna

 

 • Att erbjuda utbildning för arbetet med att starta och driva en Frivilligcentral/frivilligverksamhet

 

 • Att arbeta med att ha digitala träffar under året istället för större konferenser

 

 • Kontakta Socialstyrelsen gällande kartläggning

 

 • Att förbättra hemsidan och utveckla förbundets interna samt externa kommunikation

Styrelsen i Sveriges Frivilligcentraler

Här är styrelsen i Sveriges Frivilligcentraler sedan årsmötet 2023. 

0
Torbjörn Brandhill

Förbundsordförande

00
Anna Danielsson

Kassör/styrelseledamot

0000
Solveig Svantesson

Sekreterare/styrelseledamot

000
Yvonne Wennerström

Styrelseledamot

KOntakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss funkar det bäst att mejla. Klicka på “Kontakta oss” här nedan för att få fram kontaktuppgifter samt information om hur man blir medlem.