Sveriges Frivilligcentraler Verksamhetsplan

VISION

 • Att det i alla kommuner i Sverige finns minst en etablerad Frivilligcentral eller frivilligcentrals liknande verksamhet

SYFTE

 • Att stimulera lokala frivilligcentraler/frivilligverksamheter att arbeta professionellt och flexibelt efter behov, så att verksamheten ger glädje och inspiration samt bidrar till bättre livskvalitet, hälsa och därmed främjar samhällsekonomin

 

 • Att öka medvetenheten om och visa på betydelsen av frivilliga insatser i vårt samhälle som en del av folkhälsoarbetet

 

 • Att ha en bra samverkan med Frivilligcentralernas Förbund i Norge, Danmark.

MÅL

 • Att skapa en långsiktigt fungerande riksorganisation som stöder, utvecklar och utbildar aktiva inom frivilligcentralerna/ frivilligverksamheterna

 

 • Att vara ett språkrör i samhället och ett samtalsforum för lokala frivilligcentraler/frivilligverksamheter

 

 • Att vara en förenande länk mellan frivillig-, offentlig- och privat sektor där olika roller tydliggörs
 • Att medverka i stöd, utveckling och fortbildning av frivilligcentralernas/frivilligverksamheternas personal

VERKSAMHETSPLAN 2023–24

 • Att förbereda digitalt årsmöte och eventuell konferens 2024

 

 • Att söka pengar för konferensen 2024

 

 • Att söka pengar för det fortsatta uppbyggnadsarbetet (Hitta finansiering)

 

 • Att kontakta befintliga frivilligcentraler och frivilligcentralsliknande verksamheter och erbjuda dem medlemskap

 

 • Att etablera kontakter för att förbundet ska få en långsiktigt hållbar finansiering för att säkerställa en kvalitativ verksamhet, som även stärker de lokala Frivilligcentralerna/frivilligverksamheterna

 

 • Att erbjuda utbildning för arbetet med att starta och driva en Frivilligcentral/frivilligverksamhet

 

 • Att arbeta med att ha digitala träffar under året istället för större konferenser

 

 • Kontakta Socialstyrelsen gällande kartläggning

 

 • Att förbättra hemsidan och utveckla förbundets interna samt externa kommunikation