Sveriges Frivilligcentraler Verksamhetsplan

VISION

 • Att det i alla kommuner i Sverige finns minst en etablerad Frivilligcentral eller frivilligcentrals liknande verksamhet

SYFTE

 • Att stimulera lokala frivilligcentraler/frivilligverksamheter att arbeta professionellt och flexibelt efter behov, så att verksamheten ger glädje och inspiration samt bidrar till bättre livskvalitet, hälsa och därmed främjar samhällsekonomin
 • Att öka medvetenheten om och visa på betydelsen av frivilliga insatser i vårt samhälle som en del av folkhälsoarbetet
 • Att ha en bra samverkan med Norges Frivilligsentraler och
  Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark.

MÅL

 • Att skapa en långsiktigt fungerande riksorganisation som stöder, utvecklar och utbildar aktiva inom frivilligcentralerna/ frivilligverksamheterna

 

 • Att vara ett språkrör i samhället och ett samtalsforum för lokala frivilligcentraler/frivilligverksamheter

 

 • Att vara en förenande länk mellan frivillig-, offentlig- och privat sektor där olika roller tydliggörs
 • Att medverka i stöd, utveckling och fortbildning av frivilligcentralernas/frivilligverksamheternas personal

VERKSAMHETSPLAN 2024–25

 • Att förbereda digitalt årsmöte 2025 och eventuell konferens 2024.
 • Att söka pengar för konferensen 2025
 • Att söka pengar för det fortsatta uppbyggnadsarbetet (Hitta finansiering)
 • Att kontakta befintliga frivilligcentraler och frivilligcentralsliknande verksamheter och erbjuda dem medlemskap
 • Att etablera kontakter för att förbundet ska få en långsiktigt hållbar finansiering för att säkerställa en kvalitativ verksamhet, som även stärker de lokala Frivilligcentralerna/frivilligverksamheterna.
 • Att samla kunskap till en kunskapsbank gällande arbete med att starta och driva en Frivilligcentral/frivilligverksamhet
 • Att fortsätta med digitala träffar under året 
 •  Att kontakta Regeringen gällande kartläggning och fortsätta dialog med regeringen
 • Utveckla förbundets interna samt externa kommunikation 
 • Att lyfta volontärernas betydelse