Frivilligcentral

Rätt Person På Rätt Plats

Frivilligcentralens mål att att engagera människor och erbjuda meningsfull sysselsättning genom att arbeta för att få rätt person på rätt plats

Alla Har Något Att Ge

Frivilligcentralen vänder sig till alla människor oavsett ålder, kön, nationalitet och religion utifrån människosynen att alla har något att ge

Kriterier För En Frivilligcentral

Kontaktpunkt

En kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliginsatser för enskilda eller organisationer och de som har behov av att få ta del av frivilliga insatser

Informationskontor

Ett informationskontor som informerar om och stimulerar till frivilligengagemang inom ett geografiskt område

Synliggöra

Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser i närområdet och betydelsen av frivilliginsatser

Underlätta Förhållandena

Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena så att organisationer, grupper och enskilda kan göra insatser i närområdet.

Komplement

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till den offentliga och privata sektorn.

Vad gör en frivilligsamordnare?

Frivilligsamordnare har vissa arbetsuppgifter och ansvar för att förbättra och driva Frivilligcentralen

Uppgifter

Samordnare är ansvariga för att rekrytera, utbilda och hantera volontärer för att matcha deras färdigheter med projekt och samhällets behov.

Stöd Till Volontärer

Frivilligsamordnaren utbildar och förbereder volontärerna genom att informera om organisationens mål, arbetsuppgifter, policyer och specifik träning för deras uppgifter.

Placering av volontärer

Efter att ha matchat volontärer med lämpliga uppgifter, ansvarar frivilligsamordnaren för att placera dem i sina roller och se till att de är korrekt mottagna samt förberedda inför uppgiften.

Volontärvård

Frivilligsamordnare är också ansvariga för att erkänna och uppskatta volontärernas arbete genom att organisera evenemang eller ceremonier, utdela utmärkelser och tacka dem på olika sätt.