Kontakt

Styrelsen 2022-2023

Torbjörn Brandhill, Göteborg –  Ordförande

Är tidigare lokal politiker i Ulricehamns kommun och arbetar till vardags som handläggare på Arbetsförmedlingen. Jag skriver dikter, målar tavlor, spelar piano och har ett stort samhällsintresse och samhällsengagemang. Min väg in i frivilligfrågor var att jag under ett år 2016–2017 i
Ulricehamns kommun arbetade i projekt med att ta fram en modell för hur kommunen
skulle bredda sin volontärverksamhet till fler målgrupper, helst inom integration. Efter
detta tog jag en politices masterexamen i offentlig förvaltning i Göteborg och har arbetat
på Arbetsförmedlingen under två år. Nyvald förbundsordförande sedan april 2022.


Marie-Therese Harfouche, Bengtsfors - Vice Ordförande

Är anställd som frivilligsamordnare i Bengtsfors kommun som IOP mellan kommun och Sensus och ABF. Är en föreningsaktiv person som gillar att hjälpa folk och lotsa dem till rätt väg. Talar arabiska och franska och hjälper många nyanlända. Samlar på kossor


Solveig Svantesson, Skara - Sekreterare - Är anställd som frivilligsamordnare i Skara
kommun. Är en föreningsaktiv person som gillar att sjunga och fixa i trädgården. Genom
att ställa upp som frivillig finns man med i ett sammanhang och känner sig behövd. Samlar
på badankor.


Erling Zetterman, Göteborg – Kassör - Värmlänning, pensionerad socialarbetare i Göteborg,
arbetat i frivilligorganisationer, stat och kommun. Var med och byggde frivilligcentralerna i
Göteborg. Sitter i en rad frivilligorganisationers styrelser, bla som kassör i Sveriges
frivilligcentraler. Mångårigt engagemang i olika organisationer inom kyrkorna.


Anna Danielsson, Karlskoga - Ledamot - Samhällsengagerad fritidspolitiker,
deltidspensionär och deltidsföretagare med fokus på kommunikation, ISO och ekonomi.
Verksam bl.a. inom kyrkan, Finsam och i styrelsen för Kontaktservice i Karlskoga.
Prestigelöst nätverkande och internationellt erfaren kvinna som gillar utveckling i alla
former och älskar katter och musik.


Styrelsens e-postadress:

sverigesfrivilligcentraler@gmail.com